Spolky, elektronický stavební deník a veřejné zakázky… aneb co řeším na schůzi Senátu?

Adéla Šípová

10. 5. 2023 | Aktuality

Společně s kolegy z našeho senátorského klubu jsme navrhli úpravy zákonů, které by podle nás napáchaly více škody než užitku, nebo jsme naopak na základně podnětů z praxe potřebovali nějaké věci doplnit. Pokusím se nyní trošku zjednodušit to důležité  na čem jsme s kolegy a odborníky na legislativu pracovali již týdny před samotnou schůzí. To, že máme na stole třaskavá témata je zřejmé i z velkého množství dotazů na sociálních sítí a emailů, které od lidí dostavám…

Elektronický stavební deník

Největším tématem jsou samozřejmě stavební řízení a zákony, které je ovlivňují. Já jsem se v novele stavebního zákona zaměřila na povinnost vést elektronický stavební deník, který je podle mě dobrým nástrojem pro lepší transparentnost a přehlednost staveních řízení. V podobě, v jaké k nám novela doputovala, mi tento digitální nástroj zásadně chybí, a proto jej navrhuji doplnit. Nutno podotknout, že povinnost vést takový deník se netýká klasických stavebních řízení, nýbrž se zaměřuje na veřejné stavební zakázky. A to z důvodů, aby se už nedal tak lehce upravovat „na přání“ a veřejné zakázky by se lépe kontrolovaly. Elektronický stavební deník funguje již například i na sousedním Slovensku.

Veřejné zakázky

Za pozornost stojí také samotné veřejné zakázky, které máme na pořadu jako samostatný tisk. Jsem zásadně proti tomu, abychom navyšovali limit v případě veřejných zakázek malého rozsahu. Podle mého názoru nemá tento návrh opodstatnění a jde přímo proti zákonu o veřejných zakázkách, a proto budu u takového návrhu zásadně proti.

Spolky

Dalším důležitým bodem je pro mě navrácení práva veřejnosti (spolků) účastnit se všech povolovacích řízeních týkajících se životního prostředí. V roce 2017 bylo právo spolků omezeno a to z domnělých důvodů, že jsou to právě spolky, kdo zbytečně protahují stavební řízení. Avšak dopad spolků na průtahy stavebních řízení se dosud neprokázal a délka řízení se o od té doby nezrychlila. Naopak jsou nyní více zatěžována průtahy z důvodů soudního přezkumu. Proto navrhujeme opět umožnit účast těchto spolků ve všech řízeních a nikoliv jen v případech týkajících se památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, tedy jak je to kompromisním návrhu, který k nám doputoval z Poslanecké sněmovny.

Považuji to za důležité z hlediska ochrany životního prostředí i kontroly mocných. Sama jsem takový spolek založila  a díky němu se nám v Doksích podařilo zabránit stavebnímu projektu, který by pro lidi znamenal nepřijatelné zvýšení nákladní dopravy v obci což by znamenalo například vyšší náklady na údržbu silnice, horší kvalitu vzduchu anebo prostý fakt, že se bojíte pustit ven své děti na ulici.

 

 

Mohlo by vás zajímat

Oslavy 17. listopadu

Oslavy 17. listopadu

Oslavy 17. listopadu jsem letos prožila opravdu naplno. Po dopolední tradiční vzpomínkové akci na Národní třídě v Praze jsem zajela do Roztok u Prahy. Ráda tam jezdím, jednak je to malebné městečko. A také si velmi vážím zdejších občanských iniciativ, o kterých jsem...

celý článek

Pin It on Pinterest