Spolky, elektronický stavební deník a veřejné zakázky… aneb co řeším na schůzi Senátu?

Adéla Šípová

10. 5. 2023 | Aktuality, Senát

Společně s kolegy z našeho senátorského klubu jsme navrhli úpravy zákonů, které by podle nás napáchaly více škody než užitku, nebo jsme naopak na základně podnětů z praxe potřebovali nějaké věci doplnit. Pokusím se nyní trošku zjednodušit to důležité na čem jsme s kolegy a odborníky na legislativu pracovali již týdny před samotnou schůzí. To, že máme na stole třaskavá témata je zřejmé i z velkého množství dotazů na sociálních sítí a emailů, které od lidí dostavám…

Elektronický stavební deník

Největším tématem jsou samozřejmě stavební řízení a zákony, které je ovlivňují. Já jsem se v novele stavebního zákona zaměřila na povinnost vést elektronický stavební deník, který je podle mě dobrým nástrojem pro lepší a přehlednost staveních řízení. V podobě, v jaké k nám novela doputovala, mi tento digitální nástroj zásadně chybí, a proto jej navrhuji doplnit. Nutno podotknout, že povinnost vést takový deník se netýká klasických stavebních řízení, nýbrž se zaměřuje na veřejné stavební zakázky. A to z důvodů, aby se už nedal tak lehce upravovat „na “ a veřejné zakázky by se lépe kontrolovaly. Elektronický stavební deník funguje již například i na sousedním Slovensku.

Veřejné zakázky

Za pozornost stojí také samotné veřejné zakázky, které máme na pořadu jako samostatný tisk. Jsem zásadně proti tomu, abychom navyšovali limit v případě veřejných zakázek malého rozsahu. Podle mého názoru nemá tento návrh opodstatnění a jde přímo proti zákonu o veřejných zakázkách, a proto budu u takového návrhu zásadně proti.

Spolky

Dalším důležitým bodem je pro mě navrácení práva veřejnosti (spolků) účastnit se všech povolovacích řízeních týkajících se životního prostředí. V roce 2017 bylo právo spolků omezeno a to z domnělých důvodů, že jsou to právě spolky, kdo zbytečně protahují stavební řízení. Avšak dopad spolků na průtahy stavebních řízení se dosud neprokázal a délka řízení se o od té doby nezrychlila. Naopak jsou nyní více zatěžována průtahy z důvodů soudního přezkumu. Proto navrhujeme opět umožnit účast těchto spolků ve všech řízeních a nikoliv jen v případech týkajících se památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, tedy jak je to kompromisním návrhu, který k nám doputoval z Poslanecké sněmovny.

Považuji to za důležité z hlediska ochrany životního prostředí i kontroly mocných. Sama jsem takový spolek založila a díky němu se nám v Doksích podařilo zabránit stavebnímu projektu, který by pro lidi znamenal nepřijatelné zvýšení nákladní dopravy v obci což by znamenalo například vyšší náklady na údržbu silnice, horší kvalitu vzduchu anebo prostý fakt, že se bojíte pustit ven své na ulici.