Můj senátní obvod

Adéla Šípová v krajině se svým kolem přes rameno. Na hlavě má cyklistickou čepici a je sportovně oblečná.

Můj volební obvod představuje kromě samotného města Kladna a menších obcí, které ho obklopují, také severní část okresu Praha-západ ohraničenou na jihu obcemi Okoř, Lichoceves a Statenice. Svůj region znám doslova jako své boty, neboť zde žiju většinu svého života a jen během své kampaně jsem při roznosu novin osobně navštívila snad všechny města a vesničky rozeseté ve středočeské kotlině.

Jako vášnivá pravidelně a ráda vyrážím poznávat krásy svého obvodu ze sedla svého kola. Ráda brázdím místa spojená s industriální minulostí, jako jsou opuštěné průmyslové areály na Kladně, a často zde přemýšlím, jak by se tato místa dala lépe využít a zachovat i pro další generace. V mém regionu ale nalezneme i jiné historické památníky naší historie. Tu nechvalně známou připomíná Lidice pečující o trvalou vzpomínku na nacisty vyhlazenou obec, který v současné době prochází rekonstrukcí a jehož otevření je plánované na 1. červen 2022.

Naopak slavnější historii připomíná řada hradů, zámků a romantických zřícenin, na které můžeme být právem hrdí. Mým oblíbeným je starý barokní zámek v Buštěhradu, který v minulých desetiletích bohužel dosti chátral, ale nyní probíhá jeho postupná rekonstrukce. Samozřejmě nesmím opomenout státnicky významný zámek s přilehnou oborou uprostřed krásných křivoklátských lesů, který se stal oblíbeným místem prezidenta Masaryka a od jehož dob se Lány staly letním sídlem našich ů a místem státních návštěv.

Když už jsem zmínila křivoklátské lesy, jistě vám neuniklo, že se poslední dobou mluví o vzniku národního parku Křivoklátsko. Ten by spadal do části mého obvodu, a proto je to jedno z hlavních témat, které řeším se starosty místních obcí. Již dnes tu existuje chráněná krajinná oblast. Stát si od zvýšení ochrany slibuje lepší ochranu zvláštních společenstev rostlin, hmyzu a ptáků, které jsou svojí rozmanitostí unikátní nejen v České republice, ale i Evropě. Na straně druhé jsou zde na místě obavy místních občanů jak z hromadných nájezdů turistů na Křivoklátsko, tak z omezení pohybu v rámci parku.

Při práci senátorky se snažím být svým voličům co nejvíce k dispozici, proto mám otevřenou kancelář v Hornickém domě na Kladně každé pondělí odpoledně a čtvrtek dopoledne. Lidé za mnou přicházejí se svými problémy od dopravy počínaje přes stavební řízení až po osobní tragické příběhy konče. Některé z nich lze vyřešit snadno, bohužel jiná řešení jsou často během na dlouhou trať. Například se setkávám se spoustou lidí ohrožených chudobou kvůli mnohačetným exekucím.

Prosadit změnu exekučního řádu se ale snažím už druhým rokem, bohužel tu pro to nenachízím politickou vůli. Já se ani tak nevzdávám a věřím, že se to ať už mě nebo komukoliv jinému podaří prosadit. Mezitím se snažím lidem pomáhat jak svými právními radami, tak i v ulicích. Spolu s dobrovolníky průběžně organizujeme potravinovou pomoc pro potřebné. Naposled jsme vydávali obědy lidem bez domova na Silvestra. Vždy mě dojme, jak dokáží být lidé i v tak těžké životní situaci skromní a vezmou si jen tolik, kolik potřebují, aby se dostalo i na ostatní.

Teď se snažím pomáhat lidem z Ukrajiny, a proto jsem ihned nabídla ubytování a organizuji materiální sbírku. Darovala jsem věci po svých dětech, matrace a kočárky. Uprchlíci z Ukrajiny si toho berou jen minimum, aby se co nejvíce lidí dostalo do vlaku.

Velice mě překvapilo, jak dokážeme být jako společnost solidární a děkuji všem občanům, kteří pomáhají. Jsem přesvědčená, že pokud to takto půjde dále a budeme si navzájem pomáhat, tak to musí skončit dobře!