Už dva roky jsem tu pro vás!

Adéla Šípová

10. 10. 2022 | Aktuality, Senát

Dnes je to přesně dva roky, co jsem se stala vaší senátorkou. Na začátku jsem se vše musela učit za pochodu, protože v té době řádil , který výrazně ovlivňoval chod Senátu. Na jedné straně nás v běžném jednání brzdila přísná covidová opatření, na druhé straně jsme museli ve velmi omezeném čase řešit covidovou pomoc pro zaměstnance i zaměstnavatele nebo rodiče, kterým jejich zůstaly doma.

Co považuji za úspěch během těch dvou let?

Jako členka sociálního výboru jsem pomáhala prosadit nejen kompenzace během covidu, ale podařilo se nám ulehčit lidem život. Jsem ráda, že schválil zachování dětských skupin nebo prodloužení otcovské dovolené z jednoho na dva týdny. O tom, jak je sladění péče o děti s kariérou náročné, vím mnohé. Rodinám je potřeba pomáhat a těm s dětmi ještě intenzivněji.

Jako velký úspěch hodnotím zrušení tzv. kojeňáků neboli ústavní péče pro ty nejmenší děti a navýšení podpory pěstounským rodinám. Protože děti by měly vyrůstat doma a ne v ústavu. Ústavní péče je tím nejdražším a nejméně vhodným způsobem péče o děti.

Jako vášnivá , která jezdí na kole zejména za prací, jsem také bojovala za bezpečný 1,5 metrový odstup řidičů od cyklistů. Bohužel se stále ozývají hlasy, že tahle změna přináší jen problémy, protože cyklisté brzdí dopravu. Pokud se na stole objeví návrh na zrušení bezpečného odstupu, budu bojovat za jeho zrušení. Zatím jsme to dokázali stopnout v samém počátku příprav. Pan ministr si tento záměr pro letošek rozmyslel.

Tento rok jsem přešla do ústavně – právního výboru, kde se mi potvrdila důležitost kontrolní funkce Senátu. Společně s mými kolegy se nám podařilo napravit řadu chyb v zákonech, které by v praxi mohly napáchat nemalé škody. Jsem ráda, že zde mohu uplatnit své zkušenosti z  od veřejných zakázek až po trestněprávní případy. Bohužel ochranu obětí trestných činů považuji za naprosto nedostatečnou. Vidím obrovské množství možností, jak procesní řády zlepšit tak, aby se postavení obyčejného člověka při uplatňování svých nároků zlepšilo. Zapojila jsem se do legislativních příprav vztahujících se k řešení domácího a potřebné změně definice znásilnění.

Co je pro mě výzvou do dalších let?

Nepřestanu bojovat za spravedlivější . V Senátu budeme projednávat můj vlastní návrh, který zavádí princip, že na jednoho dlužníka připadá jeden exekutor v místě jeho bydliště. Současný systém totiž považuji za velmi nespravedlivý, a to zejména pro dlužníky, který navíc umožňuje korupci při vymáhání pohledávek velkých svěřitelů. Jak takové kšeftování s portfolii dlužníků vypadá v praxi popisuje například Faltýnkův deníček nebo Dozimetr. V obou těchto případech figurují úplatky za to, že pohledávky bude vymáhat jeden konkrétní exekutor. Tento systém vede k mnoha negativům, například že opravdu hodně lidí pracuje “načerno”. S tím se prostě nesmířím.

Další mojí prioritou je ochrana zvláště zranitelných obětí násilných činů. Jedná se třeba o obětí domácího a sexuálního násilí včetně dětí. Lepší prevence při potírání násilí a také pravidelná edukace v řadách kriminalistů i advokátů jak jednat s těmito oběťmi. Jako dobrý krok vnímám celoevropskou snahu o zavedení jednotných standardů a pravidel při ochraně těchto obětí.

I nadále budu usilovat o rovné postavení žen a mužů v naší společnosti. I přesto, že patříme k zemím, kde je vysoké procento vysokoškolsky vzdělaných žen, naše platové podmínky tomu neodpovídají. Stejně tak vidíme málo žen ve vedoucích pozicích nebo jako vrcholné političky. A to je špatně, protože ženský prvek je ve společnosti stejně důležitý jako ten mužský. Ženy mají jinou životní zkušenost, která je přínosná třeba při tvorbě zákonů, které na ně nakonec dopadají. Ráda bych proto, aby v Senátu vznikla komise, která se bude rovným postavením žen a mužů zabývat a vyjadřovat se k aktuálně projednávaným zákonům.

Velmi mi záleží na budoucnosti naší planety. Proto se vždy budu zasazovat o prosazování zákonů, které povedou k odpovědnějšímu životu na Zemi a šetrnějšímu zacházení s přírodou. Důležité je snižování emisí skleníkových plynů, snižování produkce odpadů, ochrana biodiverzity živočišných i rostlinných druhů a mnoho dalších nezbytných kroků.

A protože je naprosto nezbytné, aby lidé obnovili svou důvěru v politiky, budu se snažit být v maximální možné míře v kontaktu s voliči svého obvodu. Dveře mé senátorské kanceláře jsou otevřeny pro veřejnost každé pondělí a středu.

Do dalších let bych si přála, aby se nám v Senátu podařilo více prosazovat zákony, které pomáhají lidem a napravují nespravedlnosti či odbourávají bariéry ve společnosti.  Abychom mohli být pyšní na to, že žijeme v civilizovaném státě, kde silnější pomáhají slabším.

Už dva roky jsem tu pro vás!