Mgr. Adéla Šípová

senátorka za obvod č. 30 - Kladno, advokátka, matka pěti dětí, cyklistka

Adéla Šípová

„Poperu se za Vás!“

Kdo jsem

Narodila jsem se v roce 1980 ve Vlašimi. Dětství jsem prožila v Praze, odkud pochází část mé rodiny. Rok 1992 jsem strávila u své tety a strýce v Sydney, kam jsem chodila do veřejné školy. Byla to pro mě obrovská životní zkušenost, která mě naučila být vnímavá k odlišnostem různých jazyků, národů a kultur a umět je respektovat, dokonce se jimi nechat obohatit. Ve dvanácti letech jsme se s rodiči a bratrem přestěhovali na statek v malé obci Dolany na Kladensku. Na Kladně jsem vystudovala gymnázium. Po maturitě jsem se vdala a přestěhovala se za svým manželem o pár kilometrů dál, do Doks, kde s našimi pěti dětmi bydlíme dosud.

Po narození mé první dcery jsem zahájila studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích jsem vstoupila do advokacie, nejdříve jako advokátní koncipientka u JUDr. Josefa Holuba, kladenského advokáta, a po advokátních zkouškách jako trvale spolupracující advokátka ve velkých advokátních kancelářích v Praze. Nyní jsem opět samostatnou advokátkou. Mám zkušenosti se všemi právními oblastmi, včetně obhajoby v trestním řízení. Nejvíce mě vždy zajímaly kauzy běžných občanů. Svět velkých korporací mi naopak k srdci nikdy nepřirostl, protože je pro mě většinou příliš odosobněný.

Záleží mi na budoucnosti naší země. Například na tom, aby se demokracie u nás nejen udržela, ale dokonce ještě prohlubovala. Věřím schopnostem společnosti neustále nacházet nová východiska. Nemám ráda ustrnutí v mrtvém bodě a proto jsem vždycky byla dost aktivní ve společenském životě.

Založila jsem několik neziskových organizací a iniciovala poměrně dost občanských či kulturních aktivit. Věřím tomu, že civilizovaný stát se pozná podle toho, do jaké míry mu záleží na nejslabším ze svých členů a nakolik dokáže uspokojovat oprávněné potřeby všech bez rozdílu. A k tomu je třeba zapojit se do veřejného dění. Vedu k tomu se svým manželem i své děti a doufám, že se nám to daří.

Aktivně se zapojuji do diskuse ohledně sociálních témat, problematiky životního prostředí a transparentního hospodaření státu. Preferuji podporu běžných občanů před investičními pobídkami zahraničním subjektům, předběžnou opatrnost při rozhodování o zásazích do krajiny před ukvapenými megalomanskými projekty např. v energetice, maximální otevřenost úřadů při hospodaření s prostředky od daňových poplatníků před snahou zvýhodňovat vybrané společnosti při zadávání veřejných zakázek. Ve vyšší participaci občanů na informovanosti a tím pádem i kontrole úředníků vidím správný směr, kterým bychom se měli ubírat.

V Senátu jsem členkou senátního klubu SEN 21 a Piráti. Jsem také členkou Výboru pro sociální politiku a Stálé komise VODA -SUCHO.

Svůj volný čas trávím se svou rodinou a přáteli, nejlépe na kole a v přírodě. Jsem vášnivá cyklistka, protože kolo je pro mě součástí mého životního stylu. A ráda poznávám vše nové a inspirující.

na Celostátním fóru Pirátské strany
děti a já
Adéla Šípová
Adéla Šípová

Aktuality

Všechny aktuality

Kalendář akcí

06.

6.12.2021

9:00 - 12:00

Kulatý stůl 3 k sociálnímu podnikání (veřejné zakázky, nastavení specifik SP, otázky integrace)

Praha, Česko

08.

8.12.2021

10:00 - 11:00

Výbor pro sociální politiku

14.

14.12.2021

11:00 - 11:30

ÚPV: projednávání teritoriality exekucí

14.

14.12.2021

16:00 - 17:00

Schůze senátorského klubu

15.

15.12.2021

10:00 - 18:00

18. schůze Senátu

16.

16.12.2021

10:30 - 12:00

Slavnostní shromáždění u příležitosti 25. výročí ustavující schůze Senátu

v Hlavním sále Valdštejnského paláce