Mgr. Adéla Šípová

senátorka za obvod č. 30 - Kladno, advokátka, matka pěti dětí, cyklistka

Adéla Šípová

„Poperu se za Vás!“

Kdo jsem

Narodila jsem se v roce 1980 ve Vlašimi. Dětství jsem prožila v Praze, odkud pochází část mé rodiny. Rok 1992 jsem strávila u své tety a strýce v Sydney, kam jsem chodila do veřejné školy. Byla to pro mě obrovská životní zkušenost, která mě naučila být vnímavá k odlišnostem různých jazyků, národů a kultur a umět je respektovat, dokonce se jimi nechat obohatit. Ve dvanácti letech jsme se s rodiči a bratrem přestěhovali na statek v malé obci Dolany na Kladensku. Na Kladně jsem vystudovala gymnázium. Po maturitě jsem se vdala a přestěhovala se za svým manželem o pár kilometrů dál, do Doks, kde s našimi pěti dětmi bydlíme dosud.

Po narození mé první dcery jsem zahájila studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích jsem vstoupila do advokacie, nejdříve jako advokátní koncipientka u JUDr. Josefa Holuba, kladenského advokáta, a po advokátních zkouškách jako trvale spolupracující advokátka ve velkých advokátních kancelářích v Praze. Nyní jsem opět samostatnou advokátkou. Mám zkušenosti se všemi právními oblastmi, včetně obhajoby v trestním řízení. Nejvíce mě vždy zajímaly kauzy běžných občanů. Svět velkých korporací mi naopak k srdci nikdy nepřirostl, protože je pro mě většinou příliš odosobněný.

Záleží mi na budoucnosti naší země. Například na tom, aby se demokracie u nás nejen udržela, ale dokonce ještě prohlubovala. Věřím schopnostem společnosti neustále nacházet nová východiska. Nemám ráda ustrnutí v mrtvém bodě a proto jsem vždycky byla dost aktivní ve společenském životě.

Založila jsem několik neziskových organizací a iniciovala poměrně dost občanských či kulturních aktivit. Věřím tomu, že civilizovaný stát se pozná podle toho, do jaké míry mu záleží na nejslabším ze svých členů a nakolik dokáže uspokojovat oprávněné potřeby všech bez rozdílu. A k tomu je třeba zapojit se do veřejného dění. Vedu k tomu se svým manželem i své děti a doufám, že se nám to daří.

Aktivně se zapojuji do diskuse ohledně sociálních témat, problematiky životního prostředí a transparentního hospodaření státu. Preferuji podporu běžných občanů před investičními pobídkami zahraničním subjektům, předběžnou opatrnost při rozhodování o zásazích do krajiny před ukvapenými megalomanskými projekty např. v energetice, maximální otevřenost úřadů při hospodaření s prostředky od daňových poplatníků před snahou zvýhodňovat vybrané společnosti při zadávání veřejných zakázek. Ve vyšší participaci občanů na informovanosti a tím pádem i kontrole úředníků vidím správný směr, kterým bychom se měli ubírat.

V Senátu jsem členkou senátního klubu SEN 21 a Piráti. Jsem také členkou Výboru pro sociální politiku a Stálé komise VODA -SUCHO.

Svůj volný čas trávím se svou rodinou a přáteli, nejlépe na kole a v přírodě. Jsem vášnivá cyklistka, protože kolo je pro mě součástí mého životního stylu. A ráda poznávám vše nové a inspirující.

na Celostátním fóru Pirátské strany
děti a já
Adéla Šípová
Adéla Šípová

Aktuality

Všechny aktuality

Kalendář akcí

14.

14.5.2022

Pracovní cesta do Švédska

18.

18.5.2022

pokračování 25. schůze Senátu

19.

19.5.2022

Otevřená senátní kancelář

1962, Saskova 1962, 272 01 Kladno, Česko

23.

23.5.2022

Senátní den v kanceláři

1962, Saskova 1962, 272 01 Kladno, Česko

26.

26.5.2022

Otevřená senátní kancelář

1962, Saskova 1962, 272 01 Kladno, Česko

30.

30.5.2022

Senátní den v kanceláři

1962, Saskova 1962, 272 01 Kladno, Česko