Zaostřeno na region: Kauza skládky u Libušínského jezírka

Adéla Šípová

20. 6. 2022 | Aktuality, Kladno a okolí

Libušínské jezírko a jeho okolí je jedno z mála opravdu pěkných míst na Kladensku, které se stalo vyhledávaným místem pro koupání. Už 13 let se o něj stará občanský spolek Jezírko Libušín, které se snaží udržovat toho místo v čistotě a pořádku. Celé údolí je ale i útočištěm pro vzácné druhy živočichů.

Bohužel kromě přírodního bohatství tu přímo vedle jezírka nalezneme i nebezpečnou soukromou skládku popílku z kladenské elektrárny. Popílek byl několik let navážen na starou haldu a podle slov majitele skládky měl sloužit k její postupné rekultivaci. Protože ale docházelo k neustálému rozfoukávání popílku do blízkého lesa a na vodní plochu, zvedla se mezi místními občany obrovská vlna protestů. Lidé měli obavy, že se na skládce nacházejí nebezpečné látky, které se mohou dostat do vody, ve které se běžně koupou. Naproti tomu vlastník skládky po celou dobu tvrdil, že se jedná o ekologicky nezávadný materiál, který krajině ani lidem nijak vážně neškodí.

Vedení města Libušín sice podalo na základě stížností spolku Jezírko Libušín podnět k České inspekci životního prostředí, ale výsledky šetření neodhalily pochybení a to díky, dle mého názoru, účelovému obcházení zákona. Důvodem je prostý fakt, že vlastník soukromé skládky celou dobu tvrdil, že navážený popílek není odpad, ale výrobek a nevztahuje se tak na něj zákon o odpadech, neplatí zde žádné zákonné limity a tak podobně. si v tomto sporu zase stála za svým, že její produkt je při správném zacházení bezpečný. Nicméně podle laboratorních výsledků byla zjištěna 25 x vyšší přítomnost arsenu v okolí.

Naštěstí po tlaku veřejnosti a zájmu médií došlo nedávno k zásadnímu průlomu v této kauze. Teplárna oznámila, že došlo z její strany k ukončení spolupráce s majitelem skládky a jejich popílek se tedy na místo dále navážet nebude.

Doufám, že tímto se tato nechvalná kapitola týkající se podnikání na úkor životního prostředí uzavře a majitel skládky sem nezačne navážet jiný nebezpečný materiál. Nicméně tím moje nekončí. Celou oblast budu i nadále pečlivě sledovat. Co je důležitější zjištění, máme zde obrovskou mezeru, jak obcházet zákon o odpadech. A to je právě úkolem nás zákonodárců, abychom tuhle chybu napravili.

Není možné ohrožovat lidí jen tím, že skládku prohlásí za sklad materiálu a vyhnou se všem svým povinnostem. Dále bych také byla ráda, aby tato jedinečná lokalita, která slouží pro sport a relaxaci místních obyvatel, dostala nějakou vyšší ochranu a nebylo by tak snadné využívat tuto oblast jako skládku jakéhokoli odpadu, který do přírody rozhodně nepatří.

Více najdete zde v reportáži o znečištění Jezírka Libušín