Tisková zpráva: Nepodléhejte hazardní lobby, vyzývá členy vlády pirátská senátorka Šípová společně se starosty

Senátorka Adéla Šípová

27. 6. 2023 | Kladno a okolí

Praha, 27. června 2023Pozornost majitelů heren a kasin se soustřeďuje na středeční jednání Vlády ČR, kdy bude projednán způsob rozdělování peněz z hazardu v rámci konsolidačního balíčku. Ačkoliv Ministerstvo financí ve svých dosavadních analýzách ostře kritizovalo současný stav, který vytváří prokorupční prostředí, a navrhlo v této věci zásadní změnu, nakonec vycouvalo a výnos daně z kamenných heren a kasin navrhuje zachovat tak, jak je tomu nyní, kdy dochází k extrémním rozdílům v příjmech obcí a měst. Adéla Šípová se proto dnes obrátila na členy vlády s výzvou, ke které se postupně připojují starostové a starostky z jejího senátního obvodu č. 30 .

Ministerstvo financí původně navrhlo, aby se výnosy daně z kamenných heren a kasin (takzvaný land-based ) rozdělovaly tak, že 35 % získá stát a 65 % všechny obce a města. Následně ovšem Ministerstvo financí z neznámých důvodů otočilo a na vládu předkládá materiál, dle kterého by tyto prostředky získaly pouze ta města a obce, ve kterých se herny fyzicky nachází. Rozhodující by byl přitom počet automatů. V minulém roce se mezi hazardní obce takto rozdělilo 6,5 miliard Kč. Takovýto přístup je nespravedlivý například k mnohým obcím a městům na Kladensku, neboť ačkoliv na svém území nemají žádnou hernu, tak na ně dopadají negativní důsledky rekordního počtu heren v Kladně. Proto se k mé výzvě připojila například starostka města Buštěhrad či starosta Stochova, kteří silně pociťují to, jak bují hazard v Kladně. Navíc hazardní města nemají žádnou povinnost tyto prostředky používat na prevenci hazardu či ochranu osob, které podlehnou závislosti hraní na automatech a tyto náklady často hradí stát, uvádí senátorka Adéla Šípová.

Přímo ředitel Odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí pan Miroslav Matej ve svém analytickém článku z roku 2021 uvedl, že daň z hazardu v důsledku „podivného“ nastavení rozpočtového určení způsobuje extrémní rozdíly v daňových příjmech obcí. Další materiály zveřejněné přímo Ministerstvem financí zřetelně uvádějí, že změna je nutná. Toto nastavení umožňuje vznik absurdních situací jako v jisté obci na Znojemsku, kdy velmi malá obec s 680 obyvateli má pro tento rok schválený rozpočet 172 milionů Kč, z čehož 155 milionů Kč tvoří příjem z hazardu.

Ministerstvo a sociálních věcí ve svých připomínkách ke konsolidačnímu balíčku uvedlo, že současný stav vytváří mimořádný korupční potenciál. Majitelé hazardních firem totiž přemlouvají starosty k povolení provozu heren tím, že jim slibují stamilionové příjmy. Přitom klíčové je zabývat se tím, jaký je původ těchto prostředků. Celá řada analýz dokládá, že v lokalitách, kde se nachází herny a kasina, tak je největší koncentrace osob s  a exekucemi, další analýzy dokládají zvýšení kriminality a Národní ústav duševního ve své analýze vypočetl, že celkové společenské náklady násobně převyšují příjmy z hazardu. Oslovuji celou řadu expertů a prozatím ani jeden neměl pro tento návrh Ministerstva financí pochopení. Tento návrh veřejně ostře kritizuje rovněž člen NERVu Daniel Prokop. V současnosti nelze takto silně plýtvat s veřejnými penězi v situaci, kdy navrhované jsou nelogické rozsáhlé škrty například ve školství či vědě a výzkumu, uzavírá Šípová.