Setkání předsedů výborů národních parlamentů pro záležitosti Evropské unie

Španělský Senát

20. 9. 2023 | Aktuality, Senát

Od neděle do úterý (17.-19. 9.) jsem se účastnila setkání předsedů výborů národních parlamentů pro záležitosti Evropské unie COSAC ve španělském Madridu.

V neděli jsem navštívila Národní muzeum Prado, ale v pondělí už jsem strávila celý den na jednáních v budově Senátu. Oběd a večer jsme strávili s českým velvyslancem, se kterým jsem diskutovala o ženských právech ve Španělsku a vlivu Istanbulské úmluvy.

Španělské země velmi dbají na . Každý autonomní region má dokonce ministerstvo rovných příležitostí. Je to tedy evidentně klíčové téma a shodují se na něm všechny politické strany, včetně těch křesťansky orientovaných. Jediní, kdo zpochybňují rovná práva, jsou členové populistické strany VOX. Ta však není zvláště silná.

Viceprezident Evropského parlamentu Othmar Karas hovořil o Green Dealu, který podle něj nepředstavuje jen ekologický program Unie, ale také plán ekonomický. Musíme podle něj společně bojovat s nekalou soutěží s Čínou a více spolupracovat na evropském jednotném a volném trhu zboží a služeb.

Na setkání se také řešilo žádoucí posílení role národních parlamentů. Jednota Unie nás však chrání před mnoha krizemi a výzvami poslední doby, ať jde o ekonomickou krizi, , nedostatek zdrojů, válku či klimatickou změnu. Potřebujeme silnou a soudržnou Evropu, která bude blízko svým občanům, a schopná vyjednávat se státy, které dominují na trzích s klíčovými surovinami, a podpořit obchod se zeměmi Afriky, Asie a jižní Ameriky.