Podporuji advokáty ve snaze prosadit on-line volbu vedení České advokátní komory

Adéla Šípová v Senátu

26. 4. 2021 | Aktuality

Praha (26. dubna 2021) – „Jsem profesí advokátka, a proto své kolegy podporuji v jejich snaze prosadit možnost on-line do volebního řádu advokátní komory. Připravila jsem proto i novelu zákona o advokacii, pro kterou se budu nyní snažit získat podporu ostatních senátorů,“ uvedla Adéla Šípová (nezávislá za Českou pirátskou stranu).

Do představenstva, kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise, tedy stěžejních orgánů , se může nyní volit jen osobně na sněmu.

„To patří do minulého století. Možnost on-line volby by naopak umožnila volit i advokátům ze vzdálenějších míst, kteří na sněm nemohu z různých, například i pracovních, důvodů přijet osobně. Vedlo by to k většímu zájmu o volby,“ vysvětlila Adéla Šípová. A dokládá to i čísly. „V současné době je v České advokátní komoře zhruba dvanáct tisíc advokátů s volebním právem. Nicméně zatím posledního sněmu před čtyřmi lety se zúčastnilo méně než dva tisíce z nich. To je jen necelých sedmnáct procent všech advokátů. Přitom vedení Komory si nechává od sněmu potvrzovat velké pravomoci včetně disponování stamilionovým rozpočtem na další čtyři roky,“ dodala.

Jako příklad dobré praxe uvádějí advokáti z Otevřené své kolegy z Mnichova, v jejichž advokátní komoře je sdruženo dvojnásob advokátů než v české. „Každý advokát obdržel osobní přístupové údaje do hlasovacího systému, který mu vygeneroval anonymní klíč, z něhož již nešlo zjistit jeho totožnost. Elektronický lístek věděl, že jej vyplnil držitel anonymního klíče, ne však jak hlasoval. A virtuální volební urna věděla, že obsahuje vyplněný lístek, ale nemohla zjistit, kým. Hlasovat šlo i z mobilu,“ vysvětluje advokát Tomáš Nahodil.

Zavedení on-line volby by podle provedeného průzkumu trhu, kteří si nechali advokáti z platformy Otevřená demokracie nezávazně vypracovat, vyšlo na zhruba 300 000 Kč na jeden sněm ČAK. A to včetně zajištění předběžného testování a technické podpory v průběhu hlasování. Příprava ze strany dodavatele těchto služeb by zabrala odhadem pět týdnů. Dostupné řešení má i potřebné bezpečnostní certifikáty (ISO), které zajišťují obranu před zneužitím a dostatečnou kybernetickou bezpečnost.

před třemi lety zvedla roční příspěvky pro své členy o 2 600 korun. Od ledna 2019 do letošního roku tak jenom na tomto rozdílu vybrala od téměř dvanácti tisíc advokátů kolem devadesáti milionů korun. Příjmy letošního rozpočtu Komory jsou 166 milionů korun,“ řekl advokátka Lucie Hrdá. „Pokrytí nákladů na zavedení on-line voleb by tak určitě nebylo problémem,“ dodává.