Exekuce musí přestat být prostorem pro podnikání

Adéla Šípová

4. 5. 2021 | Aktuality

Budu se k tomu vracet zas a znova. Dokud se zjevná nespravedlnost v exekučním řádu nevyřeší. Tržní mechanismy do právních řádů prostě nepatří. Udělám proto maximum, abych princip „jeden dlužník = jeden exekutor“ prosadila. V žádném jiném procesním řízení totiž neexistuje, aby o procesních právech a povinnostech dlužníka rozhodovalo třeba deset lidí. Na stanovení insolvenčního správce, na určení notáře k projednání dědictví nebo třeba na určení soudce existují předem známá pravidla. Říká se tomu „rozvrh “. Jen u exekutorů tomu z nepochopitelných důvodů tak není. A proto máme v České republice tak rozšířené exekuční mafiánské praktiky.

Z Poslanecké sněmovny míří nyní do Senátu novela exekučního řádu. Ta měla zavést tolik potřebnou teritorialitu. Jenže chapadla šéfa poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka ve spolupráci s ODS ji dokázala v Poslanecké sněmovně zastavit. Takže opět zůstalo z jejich strany pouze u proklamací, jak je potřeba problém exekucí, do kterých už spadlo na tři čtvrtě milionu lidí a jsou velkým ekonomickým a sociálním problémem České republiky, řešit.

Chybějící pravidla pro přidělování exekutorů, takzvaná , nejen že vytvářejí široký prostor pro rejdění mnoha predátorských exekučních firem a jejich nemravné podnikání, ale jejich neexistence je pravděpodobně také protiústavní.

Na tuto zjevnou nespravedlnost upozornila již před více než třemi skupina 25 senátorů když sepsala a podala návrh na posouzení této skutečnosti k Ústavnímu soudu. Sama jsem se k této iniciativě připojila hned poté, co jsem se stala senátorkou. ale v této věci dosud nerozhodl.

Rozhodla jsem se proto Ústavního soudu zeptat, zda se posuzování ústavnosti exekučního řádu Ústavním soudem chýlí ke konci. V úterý 4. května 2021 jsme odeslala zdvořilý dotaz na stav řízení. Mimo jiné i proto, že teď se nacházíme v jakési legislativní mezifázi. Uvědomuji si, že není možné Ústavní soud do ničeho nutit nebo ho popohánět. Je mi také jasné, že Ústavní soud nemůže zasahovat do legislativního procesu. Jenže o nespravedlnostech a nemravnostech českého exekučního systému se už strašně dlouho mluví stále dokola, ale nic zásadního se pro lidi uvíznutých v dluhových pastech ve skutečnosti nedělá. A já svým voličům slíbila, že udělám maximum, co bude v mé moci, aby došlo k řešení tohoto vážného problému. A svůj slib splním.