Jsem připravená přesvědčit ostatní senátory o nezbytnosti teritoriality

Adéla Šípová

16. 4. 2021 | Aktuality, Senát

Praha, 16. dubna 2021 – Sněmovna dnes ve 3. čtení smetla pirátský pozměňovací návrh k zákonu o exekucích, který mohl ulevit statisícům lidí v krizi. Šlo o zavedení místní příslušnosti exekutorů, tedy princip jeden dlužník rovná se jeden exekutor v místě bydliště. „Cílem tohoto návrhu bylo přerušení klientelistických vazeb, snížení nesmyslných poplatků pro dlužníky, kteří by tak měli víc prostředků na splácení dluhů. A celkové zjednodušení systému i zefektivnění vymáhání dluhů pro věřitele. Poslanci ANO, ODS a Trikolory ale znovu ukázali, že jim na problémech statisíců lidí v naší zemi nezáleží a řešení dluhových pastí pro ně není prioritou. Pan premiér tak obelhal své voliče, kterým veřejně tvrdil, že teritorialitu podporuje,“ uvedl pirátský poslanec Lukáš Kolářík, který se tématu exekucí dlouhodobě věnuje. Podle něj ale budou férovou reformu exekucí prosazovat i nadále, je například součástí programu pro sněmovní 2021.

„S Piráty dlouhodobě upozorňujeme na nutnost reformy exekucí a pomoci pro statisíce občanů v dluzích. Projednávání této problematiky, která trápí víc než 700 tisíc lidí v Česku, jsme iniciovali ve Sněmovně již před třemi . Nejde nám jen o to podpořit návrat lidí z šedé ekonomiky do běžného důstojného života, z čehož budou prosperovat oni i celé hospodářství. Ale také o urychlení a zefektivnění vymáhání dluhů pro věřitele a zastavení řady kontroverzních praktik. Například místní příslušnost exekutorů, kterou už několik let prosazujeme, by přerušila klientelistické vazby, které odkryla třeba i nedávná deníku poslance Jaroslava Faltýnka za ANO. Ten měl údajně dohazovat svým známým vedené například dopravním podnikem,“ popsal Kolářík s tím, že díky pirátskému návrhu by navíc dlužníkům už zbytečně nenarůstaly poplatky, měli by tak víc financí na splácení dluhů věřitelům.

„Výsledek hlasování je pro nás neuspokojivý, zvažovali jsme tak, zda zákon jako celek podpořit. Doufáme ale, že svými zásahy napraví chyby poslanců a podpoří naše záměry. Náš návrh reformy má totiž velkou podporu nejen u veřejnosti, ale i odborných skupin. Odmítavé stanovisko řady poslanců tak vzbuzuje podezření, že upřednostnili lobby velkých exekutorských úřadů před zájmy lidí. Piráti se ale budou o narovnání exekučního prostředí a pomoc lidem zasazovat i nadále. V současné době například s našimi expertními týmy připravujeme programové body 2021, které tuto problematiku podrobně řeší,“ dodal pirátský poslanec.

Léta přehlíženým problémem jsou také protiprávní exekuce, tedy exekuce zahájené na základě netransparentních rozhodčích doložek. Podle odhadů Ministerstva spravedlnosti by takových exekucí v současnosti stále mohlo být kolem 130 tisíc. Pirátský poslanec František Navrkal proto předložil pozměňovací návrh, jež má proces jejich prošetřování a zastavování urychlit tím, že zautomatizuje poskytování informací z exekučních spisů soudům.

„Statisícové exekuce kvůli pár vypůjčeným stokorunám nejsou nic ojedinělého – je to realita pro stovky tisíc občanů, oběti podvodných praktik úvěrových společností. Společným jmenovatelem tohoto druhu exekucí jsou rozhodčí doložky, které již v roce 2011 označil Nejvyšší soud za neplatné. Přestože už skoro deset let platí, že veškeré takové exekuce by měly být neprodleně zastaveny a  sní o neoprávněné úroky a další příslušenství, neděje se tak a řízení běží dál. Soudy totiž prošetřování podezřelých případů nestíhají, na vině je často liknavá součinnost exekutorů. Proto jsem na základě jednání s řadou okresních soudů, jež mají tuto agendu na starosti, připravil pozměňovací návrh, který měl poskytování potřebných informací zautomatizovat. Tento návrh naneštěstí dnes neprošel, ale věřím, že Senát jako ochránce ústavnosti podpoří příslušnou drobnou změnu zákona, který urychlí konec tohoto pošlapávání právního státu, “ uvedl poslanec Navrkal.

„Jsem znepokojená, že ve Sněmovně návrh Lukáše Koláříka neprošel. Teritorialitu, tedy princip jeden dlužník jeden exekutor v místě bydliště, považuji za klíčovou pro efektivní boj s chudobou. Jsem připravena o její důležitosti přesvědčit i ostatní senátory. Není čas ztrácet čas výmluvami,” doplnila Adéla Šípová za Piráty.