Navrhla jsem partyzána Josefa Serinka na medaili Za hrdinství. Senát souhlasil.

Adéla Šípová

26. 7. 2022 | Aktuality, Senát

Josef Serinek schválil letošní návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání. Na medaili Za hrdinství jsem navrhla významnou romskou osobnost, partyzána Josefa Serinka. Bohužel pro většinovou společnost zůstává toto jméno neznámé, a proto jsem se rozhodla sepsat krátkou vzpomínku i v souvislosti s aktuálním děním kolem památníku v Letech u Písku. Doufám, že nakonec i pan ocení hrdinskou osobu Josefa Serinka a přispěje tak k uctění jeho památky a seznámení veřejnosti s jeho činy.

V období protektorátu byl Serinek společně se svou ženou i dětmi zajat a následně deportován do koncentračního tábora v Letech u Písku. Toto místo v průběhu druhé světové války vystřídalo několik funkcí a v srpnu 1942 bylo přejmenováno na Cikánský tábor Lety. Zatímco Serinkovi se odtud podařilo utéct, jeho rodina patří mezi jedny ze sta tisíců obětí romského holokaustu, z nichž více jak 300 zemřelo právě na tomto místě. Serinek se po útěku zapojil do odboje a velel lesním partyzánským oddílům v Daňkovicích a ve Veselí. Ačkoli se prokázalo, že se účastnil přímo ozbrojeného boje, byl dosud vyznamenán pouze medailí Za zásluhy, která se uděluje za vojenské činy vykonané mimo boj.

Události této doby spojené s táborem v Letech patří mezi jedny z odrazů zrůdnosti jménem genocida. I přes krutou historickou skutečnost jako je tato, přetrvávají v dnešním světě a bohužel i přímo v našich končinách nenávistné myšlenky schvalující podobná zvěrstva, jako je fyzická likvidace, ve velké míře právě vůči Romům. Je třeba proti těmto myšlenkám nadále bojovat a prosazovat rovné postavení a příležitosti pro všechny, bez ohledu na jejich etnikum, původ, pohlaví nebo orientaci. Nenávistné, xenofobní a rasistické postoje jsou naprosto neomluvitelné ať už míří na jakoukoli menšinu a stejně tak odsouzeníhodné je podněcování k těmto aktům, jakožto jejich podpora přímá či nepřímá. Je k nevíře, že člověk na tak významném postu, jako je ochránce veřejných práv, tyto záležitosti opakovaně bagatelizuje a svým chováním a výroky v podstatě utvrzuje osoby, které se takového jednání dopouštějí.

Dnes v pondělí 25. července 2022 konečně začala demolice areálu bývalého vepřína v Letech, na jehož místě koncentrační tábor kdysi byl. Místo toho zde bude stát holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Je třeba si tyto události nadále připomínat a společně bojovat proti diskriminaci, předsudkům a podporovat integraci Romů do společnosti a jejich zapojení do veřejného života. Jedině takovým způsobem můžeme překonat bariéry vzniklé odloučením a chudobou, často přenášené z generace na generaci, z které je velice těžké se vymanit, například kvůli segregaci ve školách. Aktuálním problémům rozhodně nepomůže přehlížení nebo schvalování diskriminačních praktik, ať už se jedná o shánění zaměstnání nebo bydlení. Takové metody nás dostanou ještě hlouběji do začarovaného kruhu, z kterého vyústí pouze nenávist. Naopak pozitivní motivace nebo projevy úcty, jakým vý památníku rozhodně je, nám mohou otevřít cestu pro lepší vzájemnou komunikaci a soužití.

Děkuji za pomoc při zpracování žádosti koordinátorovi pro romské záležitosti a integraci cizinců ve Středočeském kraji, panu Cyrilovi Kokymu. Své asistentce, spisovatelce a skvělé osobě Marušce Sivákové za doprovod na slavnostní akci – symbolické zahájení demolice bývalého areálu vepřína v Letech.

28. října 2022 byl vyznamenán medailí za hrdniství im memoriam.