Lidé mají právo na informace. Za tím si stojím!

Adéla Šípová

12. 8. 2022 | Aktuality

Na poslední schůzi Senátu jsme mimo jiné řešili novelu zákona o svobodném přístupu k informacím tzv. stošestku (106). Už během projednávání ve výborech jsem hlasitě upozorňovala na omezení práva na informace v případě profesních komor a tedy i transparentnosti. Dosud měly tyto komory plnou informační povinnost a já to považuji za správné. Vypracovala jsem tedy pozměňovací návrh na zachování plné informační povinnosti pro samosprávné profesní komory. Ten bohužel ale bohužel neprošel. Veřejnost tak ztratí o samostatné působnosti uvnitř komor, jako jsou např. informace o mzdách svých vedoucích zaměstnanců, ačkoli jiná samospráva (územní – obce, kraje) právě takové informace poskytovat musí. Tato nerovnost v přístupu není vhodná a snižuje těchto institucí.

Jsem přesvědčená, že lidé mají právo na informace o tom, co se děje v profesních komorách, protože co se dojednává v rámci těchto komor, ovlivňuje náš běžný život. Mezi profesní komory patří například Česká lékařská komora, která dává odborná stanoviska, která mají reálný dopad na to, jaké léky budou pro pacienty hrazeny veřejného zdravotního pojištění. Patří sem také Exekutorská komora, která už nebude muset poskytovat informace o exekucích v ČR. Stejně tak nebudou poskytovány informace týkající se např. hospodaření Exekutorskou komorou či informace o lobbingu vykonávaném Exekutorskou komorou.

Rozumím tomu, že v praxi dochází k zneužívání či nadužívání těchto žádostí, které pak zbytečně zatěžují veřejné instituce. Nicméně v této novele již zavádíme účinnou obranu proti šikanózním žádostem, a proto mi skrývání dění uvnitř komor přijde v souvislosti s touto argumentací jako nadbytečné.

Jelikož se v případě těchto komor jedná o hospodaření s nemalými veřejnými prostředky, považuji za nepochopitelné, proč byla veřejnosti odebrána možnost je plně kontrolovat. Podle mého názoru má veřejnost právo na informace o dění uvnitř komor ohledně lobbingu a to zejména ve farmaceutickém průmyslu, informace o zdravotní péči, v oblasti exekucí apod.