Můj dopis prezidentu Petru Pavlovi

Petr Pavel se senátorkami během návštěvy Senátu

4. 4. 2023 | Aktuality

Minulý týden navštívil nový Petr Pavel. Jednou z nejdůležitějších pravomocí, kterou prezident v naší republice má, je nominovat kandidáty do Ústavního soudu – s nimi pak Senát vyslovuje souhlas. Poslala jsem mu proto prosbu, aby při zvažování nominací neopomněl skutečnost, že v Ústavním soudu byly doposud výrazně podreprezentovány . Mezi současnými funkcionáři je pouze jediná, Milada Tomková. Prezident Pavel se během kampaně mnohokrát vyjadřoval ve smyslu podpory rovných příležitostí mužů a žen. O otázkách ústavnosti by u nás měly rozhodovat i ženy – zkušených právniček a erudovaných akademiček je u nás dostatek. Věřím, že to Petr Pavel zohlední. A moc si cením toho, že můj dopis podpořili i kolegové z mého senátorského klubu SEN21 a !

Prezident republiky Petr Pavel
Hrad I. Nádvoří č.p. 1
Hradčany
119 08 Praha 1

Vážený pane prezidente,

obracím se na Vás jako , členka Rady vlády pro žen a mužů a také jako advokátka ve věci obměny soudců a soudkyně Ústavního soudu, která nás letos a v nejbližších letech čeká.
Jak je Vám jistě známo, z hlediska úrovně rovnosti žen a mužů patří Česko v rámci mezi podprůměrné země. K hlavním problémům patří mj. i velmi nízké zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, ať už se to týká politiky, veřejné správy či justice. Spravedlivý podíl žen a mužů na rozhodování přitom představuje základní pilíř fungující demokracie. Stále platí, že ženy a muži mají v mnoha ohledech specifické zkušenosti a potřeby, které je potřeba při rozhodování zohledňovat.
Česká justice se může na první pohled zdát oborem, kde je nerovnost žen a mužů již překonaným problémem a není třeba se jím zabývat. V celém českém soudnictví je žen okolo 65 %. Zároveň ale platí, že čím „výše“ se díváme, tím je v soudnictví méně žen – ať už jde o soudní hierarchii, či pozice soudních funkcionářů.

Podle dat z roku 2021 bylo na Vrchních soudech 41 % žen, na Nejvyšším soudu správním 33 % žen a na Nejvyšším soudu jen 14 % žen. Navíc můžeme pozorovat, že trend zastoupení žen ve vyšších orgánech soudní soustavy je negativní a žen na těchto soudech ubývá. Jsme svědky zřetelné defeminizace na pozicích vlivu a moci českého soudnictví.

Na Ústavním soudu je v současnosti z tohoto pohledu situace úplně nejhorší. Z patnácti soudců Ústavního soudu je pouze jedna jediná žena, nynější místopředsedkyně soudu JUDr. Milena Tomková. To představuje zastoupení žen v ostudné výši 6,6 %. je soudním orgánem ochrany ústavnosti a ústavního pořádku a součástí tohoto ústavního pořádku je i Listina základních práv a svobod. Ta ve svém článku 1 říká, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Je nepřijatelné, aby 50 % obyvatel Česka bylo u takto důležitého orgánu takto extrémně podreprezentováno.
Nutno dodat, že nízké zastoupení žen nemá objektivní oporu např. v tom, že v Česku nemáme dostatečně erudované právničky, které mohou funkci soudkyně Ústavního soudu zastávat. Opak je pravdou. Mezi českými soudkyněmi, advokátkami, akademičkami na právnických fakultách či právničkami působícími ve veřejném sektoru lze nalézt mnoho výjimečných žen, které na pozici ústavní soudkyně bez jakýchkoli pochyb odvedou výbornou práci.

V jednom z rozhovorů v předvolební kampani jste uvedl, že postavení žen v naší společnosti vnímáte jako dlouhodobě zaostávající za dobrým evropským průměrem a že byste rád poukazoval na dobré příklady podporující rovnost žen a mužů. Nyní máte jedinečnou příležitost takové dobré příklady přímo vytvářet. Věřím, že této příležitosti naplno využijete.

V návaznosti na vše výše uvedené si Vás dovoluji vyzvat k nominacím na uvolněná místa soudců Ústavního soudu tak, abychom v ideálním případě měli na konci roku 2024 na Ústavním soudu alespoň sedm žen, které na Ústavní soud přijdou z různých právních profesí. Nejen genderová rozmanitost nyní Ústavnímu soudu zoufale chybí.

Předem děkuji za zvážení mé výzvy. Bude-li o to z Vaší strany zájem, ráda se s Vámi setkám a představím možné kandidátky. Jsem přesvědčena, že o kvalitní kandidátky u nás není nouze.

Děkuji za odpověď.

Mgr. Adéla Šípová
Senátorka za obvod č. 30 –
Valdštejnské nám. 17/4,
118 01 Praha 1

a senátoři senátorského klub SEN 21 a Piráti

Mgr. Václav Láska
JUDr. Jan Holásek, LL.M.
Mgr. Martin Krsek
MVDr. Přemysl Rabas
Ing. Lukáš Wagenknecht