Místní příslušnost exekutorů znovu neprošla Senátem, já se ale nevzdávám

Adéla Šípová

17. 6. 2021 | Aktuality, Senát

Při hlasování o novele exekučního řádu, která dnes prošla Senátem, neprošel můj pozměňovací návrh, který měl zavést tzv. teritorialitu exekucí. O zavedení principu teritoriality, neboli místní příslušnosti, jsem se pokoušela skrze už v minulém roce.

Jsem přesvědčená o tom, že bez zavedení jasných a předem daných pravidel pro pověření exekutora nikdy nedojde k vyřešení barbarských praktik k dlužníkům, kterých se dopouštějí zejména velké exekutorské úřady. K těmto nelegálním praktikám je totiž vede skutečnost, že musejí pro své velké klienty urvat maximum stůj co stůj. A pokud tak neučiní, věřitel dle současné úpravy může přejít k jinému exekutorovi zcela dle své libovůle. se tedy musí zalíbit věřitelům a nejsou bohužel nezávislí, byť by ze zákona nezávislí být měli. Na tento problém ostatně poukázal při jednání Ústavně-právního výboru i zástupce Exekutorské komory, když uvedl, že pokud nepřijmeme teritorialitu exekutorů, musíme se smířit s monopolizací exekučního trhu několika obřími exekutorskými kancelářemi. A s tím se já smířit nemůžu.

Tržní mechanismy do trhu s exekucemi prostě nepatří. Stejně jako si dědic nemůže vybrat notáře k projednání dědictví, stejně jako si věřitel nemůže vybrat insolvenčního správce dlužníka, obdobně by tedy ani věřitel neměl vybírat exekutora, ale měl by ho dle místa bydliště dlužníka určit soud. Ano, se mají platit, ale vymáhání dluhů musí probíhat ze strany nezávislých exekutorů legálním způsobem.

Překvapil mě přístup některých senátorů, protože právě ze Senátu přišel před třemi lety podnět Ústavnímu soudu na přezkoumání ústavnosti exekučního řádu. Jedná se o zásadní změnu, která může skutečně pomoct v boji s dluhovými pastmi jak dlužníkům, tak věřitelům.

Na druhou strany byly schváleny některé pozměňovací návrhy, které zadluženým lidem také v nějaké menší míře pomohou. Např.bude možné vyřešit problém rychle rostoucích úroků exekucí – nově bude možné uhradit nejprve jistinu tak, aby úroky nerostly do nekonečna a dluhy bylo možné splatit. Nicméně bez odstranění systémové chyby, kterou je neexistence pravidel pro pověření exekutora, budou tuto novou úpravu dodržovat jen někteří exekutoři.

Přepracovaný návrh zákona se teď vrátí Poslanecké sněmovně.

Můj boj tímto nekončí, nyní připravuji senátní návrh zákona, pro který budu hledat podporu napříč celým politickým spektrem. Doufám, že složení ve sněmovně po volbách by se mohlo proměnit a tím by se šance na zavedení místní příslušnosti značně zvýšila.