Co skutečně obsahuje Istanbulská úmluva?

Istanbulská úmluva

2. 2. 2022 | Aktuality

Možnost sociálním službám vloupat se někomu domů a odebrat ? Podněcování nenávisti mezi muži a ženami?

Falešné zprávy, které kolem Istanbulské úmluvy kolují, vychází jen z kalkulu s lidským strachem. Z politické hry. Oběti a se ale nesmí stát rukojmími v boji o politickou moc. Dopady násilí totiž mají vliv na nás všechny. Nehledě na to, jestli volíte ODS, Piráty nebo kohokoliv jiného. Ač jsou naše zákony vlastně poměrně kvalitní, praxe se často míjí účinkem. Právě těmto obětem mají opatření Istanbulské Úmluvy pomoci, a to zejména v oblasti nasměrování strategie státu k prevenci protiprávního jednání. Důležitý je sběr a vyhodnocování dat. A třeba také zřizovat bezpečná místa, kam se oběti mohou dočasně uchýlit, nadechnout se, získat ztracené sebevědomí a vrátit se zpět do důstojného života. Azylových domů je totiž poskrovnu. A nejen těch pro ženy. I ohrožení muži občas potřebují tento druh podpory. I na ně cílí.

Úmluva je dokumentem, který opečovává absolutně základní lidskoprávní hodnoty. Hodnoty, na nichž se jistě všichni shodneme – tedy že násilí do světa v roce 2022 nepatří.

Vybízí státy k zavedení zákonů, které budou sexualizované a  adekvátně řešit. Podpořit je ve sběru dat, např. pro lepší prevenci, a k větší spolupráci s organizacemi, které tohle téma řeší.

Že by nedošlo k její ratifikaci, je pro mě nepředstavitelné. Netýká se totiž jen 4.8 mld. Kč dopadu na státní rozpočet za léčebné výdaje nebo 168 tisíc bitých žen ročně. Jedná se o absolutně základní podmínku slušné moderní společnosti. Rozhodnutí ministra Blažka je pro mě proto nepřijatelné a z mezinárodního hlediska vlastně i dost zahanbující.

Dobrý souhrn od @tojerovnost najdete tady: https://www.tojerovnost.cz/cs/istanbulska-umluva-cr/.