Co je to cirkulární ekonomika a proč ji tak potřebujeme?

Adéla Šípová

22. 4. 2024 | Aktuality

Svět se topí v odpadcích, to pozorujeme v našich domácnostech asi všichni. Nevím, kolik odpadu odvážíte vy, ale moje velká rodina ho vyprodukuje opravdu hodně a všechny nás to trápí. Kromě problému se zálohováním obalů se často zamýšlím nad obrovským množstvím textilu, které se vyhazuje a bohužel se vozí do třetích zemí. Nebo výroba elektronického zboží, ať už domácích spotřebičů nebo výpočetní techniky, které jsou navrhovány tak, aby sloužili je pár let a jejichž oprava se nevyplatí nebo vlastně ani není možná. Velkým tématem je také baterií, solárních panelů apod.

Proto jsem se zúčastnila se zaměřením na cirkulární ekonomiku. Cílem je změnit současné nastavení ekonomiky lineární, která bohužel vede k vyčerpávání zdrojů a kumulaci odpadů (a ty se bohužel často vozí do třetích zemí). A je tak logické, že takto vyrábět zboží nelze donekonečna.

Cirkulární vs. lineární model ekonomiky

cirkularka-400x360

Zdroj: Institut Cirkulární Ekonomiky

Proto je potřeba postupně co možná nejvíce zavádět prvky cirkulární ekonomiky. A zde je velká příležitost pro inovativní Evropu. Je potřeba odstraňovat bariéry tomuto novému modelu. Vést výrobce k tomu, aby měnili současný design výrobků na tzv. ecodesign. Ten počítá s delší životností výrobku a také po konci jeho použitelnosti s možností být rozebrán a recyklován. Zrecyklovaný odpad jde dále znovu do výroby. Tento způsob výroby pak má obrovský potenciál pro evropský pracovní trh, který bude rozšířen o novou oblast, a sice opravárenství a zpracování odpadu pro další použití na vnitřním trhu . Je to obrovská příležitost i pro . Ostatně v Belgii se tato reuse centra stávají již běžnou normou. Prostě to je možné.

Na konferenci jsem se dozvěděla mnoho nových informací, například, že recyklovat lze i baterie a solární panely. Jeden z inovativních podniků, který v této oblasti dynamicky roste, se zaměřuje na rozebírání vysloužilých baterií a panelů tak, aby se mohly použít jinde. Při rozebrání těchto panelů se ukazuje, že levné panely z Číny vlastně nejsou zase tak levné. Jsou vyráběny tak, aby nesloužily tak dlouho a bylo zapotřebí je brzy vyměnit. To způsobuje ale bohužel naší čím dál více se prohlubující závislost na Číně, pokud nezměníme náhled na tyto důležité komponent. Dá se říct, že cirkulární posiluje naší evropskou nezávislost a odolnost na dodávkách z třetích zemí, jejichž lidskoprávní standardy jsou hluboko pod těmi našimi.

Konference mi dala určitou naději, že Evropa má cestu, jak výrazně omezit ničení planety. Je ale potřeba, aby politici zaměřili svou pozornost na to, jak vyrábíme, spotřebováváme a kam mizí náš odpad. Je potřeba posílit ekologické nároky na dodavatele produktů v rámci veřejných zakázek pro stát, obce a jimi zřizované organizace. Naučit je chtít dodávky, které budou z recyklovaných materiálů, budou mít delší životnost, budou opravitelné. Zatím se to daří jenom občas, což je opravdu škoda.

Pokud vás téma zajímá a chcete se dozvědět více, doporučuji projít si webové stránky Institutu cirkulární ekonomiky – https://incien.org/