Advokátní komora potřebuje zamyšlení, dlouhodobou strategii a obrodu

Adéla Šípová v Senátu

9. 2. 2021 | Aktuality

Celý svůj profesní život se živím advokacií. Mám tuto profesi ráda. Umožňuje mi realizovat mou představu o tom, jak můžu být společnosti užitečná.

Už od dětství jsem byla velmi citlivá na spravedlnost. A drží mě to stále. V tomto smyslu jsem velká idealistka. Zároveň jsem ale i realistka. Uvědomuji si, že aby advokátní stav byl onou důstojnou a váženou profesí, musí mít kvalitní vedení.

V současné době mám dojem, že advokátní komoře ujíždí vlak a že potřebuje zamyšlení, dlouhodobou strategii a obrodu. Představenstvo advokátní komory nemá být lobbistickým uskupením několika lidí, kteří si umějí ve svých záležitostech vyjít vstříc. Naopak. Mělo by být týmem různorodých osobností, jimž všem společně záleží na stavu české justice a kteří za tímto cílem dokáží komunikovat s jejími ostatními složkami justice. A také jim záleží na mediálním obrazu a důvěryhodnosti . S tím souvisí i co nejotevřenější komunikace s advokáty, transparentní hospodaření, elektronizace a digitalizaci maximálního množství úkonů advokátů směrem ke Komoře. A samozřejmě možnost volit orgány Komory také on-line, protože advokacie je řízena z metropole.

Advokátní profese je časově náročné povolání. Je potřeba na to myslet a umožnit advokátům ze všech koutů republiky, aby se mohli podílet na spolurozhodování o budoucnosti Komory. Jsem totiž přesvědčená, že dobré vedení Komory se musí zajímat i o advokáty sídlící mimo metropoli, aniž by přitom museli ztrácet dlouhé hodiny cestováním na sněm. Jedině on-line volbou umožníme, aby volební účast na advokátním sněmu vzrostla na nějaké důstojné procento. Desetiprocentní účast totiž vnímám jako signál představenstvu, že advokátům na sněmech chybějí témata, o nichž by na nich mohli rozhodovat. A možná právě proto se jich neúčastní. Bude ale jedině dobře, čím silnější mandát bude mít představenstvo při svém rozhodování mezi sněmy.

Zvažovala jsem samozřejmě i otázku skloubení případného členství v představenstvu s mou aktuální pozicí senátorky. Již za krátkou dobu výkonu senátorského mandátu jsem zjistila, že často řeším mnoho otázek, které se vzájemně prolínají. Mnohokrát jsem v Senátu uplatnila své zkušenosti z advokacie. Přispěla do diskuse k objasnění praktických potíží. A to může fungovat i opačně, kdy se advokátní stav bude muset vyjadřovat k legislativním změnám. Například v souvislosti s novou směrnicí a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Tato směrnice by měla být do našeho právního řádu implementována do roku 2022. Ostatně, slaďování rodinného a profesního života mladých advokátů a advokátek je velmi žhavým tématem. Svou informovanost o legislativním procesu vnímám jako velkou výhodu, která v případě mého zvolení do představenstva Komory přinese mnoho žádoucích synergií. Toto jsou tedy mé hlavní důvody, proč jsem se rozhodla do představenstva Komory kandidovat, a to za platformu Otevřená advokacie, která je otevřená i dalším novým tvářím.