Založení Nadačního fondu humanitární pomoci se sídlem v Dolanech u Kladna

Výdej potravinové pomoci

21. 7. 2020 | Aktuality

Adéla Šípová, kandidátka do Senátu v obvodu , rozšiřuje své pole působnosti v charitativní oblasti, a to prostřednictvím Nadačního fondu humanitární pomoci se sídlem v Dolanech na Kladensku. Ten primárně poslouží k distribuci jídla z potravinových bank potřebným. Jednou z iniciátorek vzniku distribuční sítě na Kladensku je advokátka Adéla Šípová, která v kladenském obvodu za Pirátskou stranu kandiduje v podzimních volbách do Senátu.

Za původní myšlenkou a prvními solidárními počiny stojí Martin Arden, evangelický farář, Pirát a dnes zastupitel Magistrátu hlavního města Prahy. V roce 2017 vytvořil tým dobrovolníků, převážně z řad Pirátů, kteří společně vařili a rozdávali jídlo potřebným, především lidem bez domova. Tým dobrovolníků se v uplynulých letech rozrostl a stejně tak roste i pomoc, kterou Nadační fond a Adéla Šípová lidem v nouzi nabízí – ať už jde o sbírky šatstva, hygienických potřeb, poradenství nebo pomoc matkám samoživitelkám. Vše má společného jmenovatele, a tím je lidskost a potřeba nezištné pomoci jako výrazu solidarity.

„V návaznosti na tuto pomoc jsem založila společně s dalšími dobrovolníky Nadační fond humanitární pomoci se sídlem v Dolanech na Kladensku, jehož cílem a smyslem je nadále pokračovat v projektech a aktivitách s charitativními počiny spojenými,“ říká Adéla Šípová a dodává: „Nyní se snažím založit distribuční síť v senátním obvodě Kladno, kde letos kandiduji. Díky kontaktu s těmito lidmi totiž kromě jiného získávám informace o tom, jak se těmto lidem žije a co bych pro ně z pozice senátorky mohla udělat. Často se setkávám i s tím, že jsem jediná, kdo se jich na podobné otázky ptá. Ráda bych těmto skupinám občanů vlila trochu naděje v to, že se věci mohou pohnout k lepšímu a že na každém záleží. Objeli jsme již dvanáct obcí a oslovili několik neziskových organizací a farních úřadů. Kontaktovat nás však mohou i jednotlivci, například přes facebookové stránky nebo na níže uvedených kontaktech. Snažíme se k lidem dostat co možná nejblíž, a to i k těm, kteří nemají doma počítač.“

Pomoc Nadačního fondu v současnosti spočívá především ve sbírkách potravinové i nepotravinové pomoci a následné distribuci mezi potřebné. Pomoc tam, kde je jí nejvíce potřeba, je především službou v té nejzákladnější lidské rovině. Zapojit se do ní může i široká veřejnost. Prvním, kdo přispěl finančním obnosem, byl pražský primátor Zděnek Hřib, jenž věnoval devět tisíc korun, které získal v dražbě svého pověstného saka.

„Ne každý ovšem má možnost být takto štědrý, přispět lze i malou částkou, a to konkrétně na účet 123-2069760277/0100. Vítáme ale i dobrovolníky a příznivce, kteří nám mohou pomoci s věcmi praktickými a konkrétními aktivitami. Přidejte se do jakékoliv pirátské ‚dobro akce‘. Pomáhat je přirozené. Vybrané prostředky budou použity na nákup věcí, které v potravinové bance nejsou, nejčastěji kojeneckého mléka, plenek nebo hygienických potřeb,“ vzkazuje Adéla Šípová.