Výzva k spravedlivému a efektivnímu nastavení výnosů daně z hazardu

Adéla Šípová

27. 6. 2023 | Aktuality

Vážení členové Vlády ČR,

se znepokojením a zklamáním sledujeme, že Ministerstvo financí se vzdalo snahy nastavit spravedlivě a efektivně výnosy daně z hazardních her, ačkoliv původně avizovalo změnu a předložilo k tomu i prvotní návrh. Právě Ministerstvo financí ve svých odborných stanoviscích upozorňovalo na nelogické a neefektivní přerozdělování těchto prostředků.Vycouvání z této záslužné aktivity je proto nepochopitelné a tímto apelem chceme přesvědčit vládu, aby se této změny nebála. V opačném případě konsolidační balíček nebude možné označit za úsporný.

Současné nastavení výnosů daně z hazardních her u kamenných heren a kasin je zcela neefektivní, kdy 65 % těchto prostředků získávají pouze obce, ve kterých se herny nacházejí, a 35 % stát. Toto nastavení umožňuje vznik absurdních situací jako v jisté obci na Znojemsku, kdy velmi malá obec s 680 obyvateli má pro tento rok schválený rozpočet 172 milionů Kč, z čehož 155 milionů Kč tvoří příjem z hazardu.

Přitom okolní obce, kde herny nemají, jsou také postiženy negativními dopady z provozování heren. Mezi ty patří například vyšší míra kriminality nebo lidé v dluzích a exekucích, neplnění rodičovských povinností a zničené rodiny. V mém obvodě jsou postiženy především obce v okolí města Kladna, které se drží v první desítce nejvíce hazardních měst Středočeského kraje a rovněž v první třetině měst s nejvyšší mírou kriminality mezi městy tohoto kraje. Tyto obce v okolí Kladna nesou a dál by měly nést všechna negativa hazardu na Kladně, aniž by jim stát přispěl na sanaci škod. Se zachováním tohoto stavu se nechceme smířit.

Negativní dopady hazardu na okolní obce přiznává i samotné Ministerstvo financí ve své analýze dopadu hazardního zákona z roku 2021, kde konstatuje, že příjmy z hazardu nelze efektivně využít na sanaci nákladů spojených s provozováním technické hry, jelikož velká část účastníků hazardních her má bydliště mimo obec, kde se herna či herny nachází. Ostatně například město se o sanaci škod zvýšením financování sociální oblasti ani nesnaží.

Města a obce by neměly být finančně motivovány k zakládání nových či zachování současných heren, ale naopak. Negativním dopadům z provozování heren totiž ve svém důsledku čelí celá naše společnost a tudíž všechna města v ČR. Národní ústav duševního dokonce vypočetl, že společenské náklady jsou násobně vyšší než příjmy z hazardu.

Právě proto by tyto finanční prostředky měly být rozděleny podle logického klíče všem, kteří čelí důsledkům provozování heren. Primárně by z těchto peněz měla být financována léčba patologicky závislých hráčů a také prevence, aby se lidé do takových situací vůbec nedostávali. Závislost na hazardu stejně jako ostatní závislosti totiž není záležitostí jednotlivců, ale často celých rodin. Naproti tomu není spravedlivé, aby obce, které se rozhodly skoncovat s hazardem, byly absurdně trestány. A to navíc v době, kdy se spousta měst a obcí potýká s nedostatkem financí kvůli vysoké inflaci. Nemůžeme se zbavit dojmu, že navrhovanou změnou stát de facto motivuje obce, aby kamenné herny na svém území povolovaly, případně i nadále licence prodlužovaly. A na to jako v případě každé korupce doplatí všichni občané.

Tímto vyzýváme vládu, aby dále pokračovala v původním záměru konsolidačního balíčku a rozdělovala výnosy z tzv. land- based hazardu podle počtu obyvatel, nikoliv podle počtu povolených heren. Vyzýváme Ministerstvo financí, aby se vrátilo ke skutečnému řešení problematiky negativ gamblerství rovněž prostřednictvím novely zákona o hazardu.

Mgr. Adéla Šípová, za obvod č. 30 – Kladno

Výzvu podporují:

 • Veronika Kellerová, starostka obce Lidice
 • Miloslava Knížetová, starostka
 • Zdeněk Müller, starosta obce Zvoleněves
 • Ing. Arch. Daniela Javorčeková, starostka Buštěhradu
 • Lukáš Kocman, starosta obce Běleč
 • Bc. Petr Suchý, starosta obce Vinařice
 • Bc. Petra Vagenknechtová, MBA, starostka obce Stehelčeves
 • Vítězslav Richter, starosta obce Knovíz
 • Ing. Roman Foršt, starosta města Stochov
 • PhDr. Lucie Wittlichová, starostka obce Zákolany
 • Markéta Jehličková, starostka Třebichovice
 • JUDr. Ernest Kosár, starosta obce
 • Ing. Vladimír Eichler, starosta města Libušín
 • Jana Kováříková, starostka obce Dolany u Kladna
 • Obec Blevice
 • Stanislav Plecitý, starosta obce Cvrčovice
 • Obec Kamenný Most
 • Ondřej Petráček, místostarosta obce Malé Přítočno
 • Lenka Husariková, starostka obce Kamenné Žehrovice
 • Pavel Svoboda, starosta obce Únětice