Tisková zpráva a otevřený dopis předsedkyni poslanecké sněmovny

Adéla Šípová

4. 2. 2024 | Aktuality, Senát

Tisková zpráva: Senátoři vyzývají sněmovnu, aby ratifikaci Istanbulské úmluvy nevzdávala.

Praha, dne [4.2.2024] – Skupina senátorů v čele s Adélou Šípovou v pátek (2.2.2024) odeslala otevřený dopis adresovaný předsedkyni Poslanecké sněmovny, Markétě Pekarové Adamové, v němž vyjadřují své hluboké znepokojení nad dosavadním průběhem projednávání ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání na ženách a domácího násilí, známé též jako .

V dopise, podepsaném Václavem Láskou, Janem Holáskem, Martinem Krskem, Přemyslem Rabasem, Lukášem Wagenknechtem, Davidem Smoljakem a Markem Hilšerem, je zdůrazněna důležitost této mezinárodněprávně závazné Úmluvy pro boj proti domácímu násilí a násilí na ženách. Senátoři apelují na předsedkyni sněmovny, aby pokračovala v projednávání již běžícího procesu udělení souhlasu s ratifikaci Úmluvy ve sněmovně.

„Je naší společnou odpovědností chránit nejzranitelnější členy naší společnosti. Tato Úmluva představuje klíčový nástroj v boji proti domácímu násilí jako takovému a myslí na zvlášť zranitelné skupiny, kterými jsou , , senioři a handicapovaní. Podle senátorů by její ratifikace ve sněmovně vyslala jasný signál všem obětem v těžké životní situaci, že Česká republika stojí pevně na straně ochrany lidských práv, a to i na poli mezinárodního práva. Kéž by se nám povedlo zamrzlý proces ratifikace dokončit,“ uvedla Adéla Šípová.

Skupina senátorů zdůrazňuje, že neschválení Úmluvy v Senátu bylo velkým zklamáním pro oběti domácího násilí a organizace, které je dlouhodobě podporují. Přesto věří, že je možné tuto situaci napravit a vyzývají Poslaneckou sněmovnu, aby projednávání Úmluvy ve sněmovně nevzdávala.

„Věříme, že pokud Poslanecká sněmovna schválí Úmluvu, bude existovat důvod pro její opětovné projednání v Senátu po podzimních volbách. Je důležité, aby naše debata byla důstojná a založená na faktech a aby byly odmítnuty veškeré a hoaxy šířené v souvislosti s Úmluvou,“ dodal senátor Václav Láska.

Senátoři apelují na všechny poslance a poslankyně, aby se postavili na stranu ochrany lidských práv a ukázali, že Česká republika odmítá jakoukoliv formu násilí. Ratifikace Istanbulské úmluvy by byla významným krokem k vytvoření bezpečnější a spravedlivější společnosti pro všechny její členy.

Otevřený dopis předsedkyni sněmovny Markétě Pekarové Adamové

Vážená paní předsedkyně,

obracím se na Vás jako senátorka, členka Rady vlády pro žen a mužů a také jako advokátka s mnohaletou zkušeností s trestním řízením a zastupováním poškozených v trestním řízení. Dlouhodobě se jako politička zabývám problematikou kriminality v oblasti domácího a sexualizovaného násilí.

Za náš senátorský klub SEN 21 a  a dále za níže podepsané senátory si Vám dovolujeme jako předsedkyni Poslanecké sněmovny adresovat tento otevřený dopis, jehož cílem je vyjádřit naše hluboké znepokojení nad průběhem projednávání ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (známé též jako Istanbulská úmluva, dále jen “Úmluva”), který na půdě Senátu prozatím dopadl neúspěšně, byť jen těsně. Přestože tento výsledek může vypadat jako krok zpět v boji proti domácímu násilí a násilí na ženách, věříme, že šance napravit tuto záležitost stále existuje a je na místě v boji proti dezinformacím o obsahu této Úmluvy vytrvat.

Vyzýváme vás, abyste se nad rámec politických a ideologických rozdílů postavili k tomuto dokumentu čelem, s otevřenou myslí a odhodláním chránit nejzranitelnější členy naší společnosti. Tato Úmluva je mezinárodně právně závazným nástrojem, který se zaměřuje na prevenci a boj proti domácímu násilí a násilí na ženách na celoevropské úrovni. Její mezinárodněprávní význam nelze podceňovat, zvláště v době, kdy jsme svědky narůstajícího počtu případů domácího násilí v mnoha zemích včetně České republiky a čelíme válečným hrozbám, které vždy mají zásadní dopad mimo jiné i na ženy. Rychlá ratifikace Úmluvy ze strany Ruskem napadené Ukrajiny je toho ostatně jasným důkazem.

Neschválení Úmluvy v Senátu bylo pro mnohé oběti domácího násilí a organizace, které je podporují, obrovským zklamáním, přesto však nepovažujeme proces schvalování za navždy ukončený. Poslanecká sněmovna však ještě může tuto obrovskou deziluzi občanského sektoru zvrátit. Pokračováním v již započatém projednávání Úmluvy ve Sněmovně, kdy text byl poslancům rozeslán jako tisk 486/0 dne 30.6.2023 a Vámi byl doporučen k projednání dne 2.8.2023, přičemž jste zpravodajkou tisku určila poslankyni Ing. Barboru Urbanovou, máte příležitost ukázat, že je hlas všech obětí trestných činů vyslyšen a že se naše společnost nebojí postavit proti násilí a diskriminace. Věřím, že v případě schválení Úmluvy v dolní komoře bude existovat důvod pro její opětovné projednání na půdě Senátu po podzimních senátních volbách. Současně předpokládám, že pokud by z procesních důvodů bylo zapotřebí, aby opětovně předložila Úmluvu k projednání, je možné pro takový úkon získat dostatečnou podporu ve sněmovně, neboť většina ministrů je současně též poslanci. Věřím, že kde je vůle, najde se i cesta.

Je důležité zdůraznit, že Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí je dokumentem, jehož cílem je primárně a především ochrana a podpora lidských práv. Veškeré dezinformace a hoaxy, které byly v souvislosti s Úmluvou šířeny, musí být jasně a důrazně odmítnuty. Naše debata by měla být důstojná a založená na faktech a reálných potřebách obětí, nikoli na neopodstatněných obavách a mylných interpretacích.

Vyzýváme vás, abyste projednali Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí ve Sněmovně a dali tím jasný signál, že Česká republika stojí pevně na straně ochrany lidských práv a odmítá jakoukoliv formu násilí. Společně můžeme udělat významný krok k vytvoření bezpečnější a spravedlivější společnosti pro všechny její členy.

S úctou,

Adéla Šípová
Václav Láska
Jan Holásek
Martin Krsek
Přemysl Rabas
Lukáš Wagenknecht
David Smoljak
Marek Hilšer