Pomáhat v obvodu!

Adéla Šípová

16. 10. 2023 | Kladno a okolí

Snažím se pomáhat svému senátnímu obvodu ❤️. Dnes jsme měli setkáni se zástupci Rozvojové banky Rady Evropy a řešili jsme financování projektů, na které se obcím a krajům nedostává dostatek finančních zdrojů. Obcím chybí dostatek peněz na rozšiřování škol, nemocnic, zkapacitnění čističek odpadních vod, investice do sociálních služeb.

A Kladnu chybí peníze například na opravu Sítenského mostu. Snažím se zprostředkovávat informace komunálním ům, protože jim často chybí zastání a dostatek spolupráce.