Podpora sociálních podniků je win win pro všechny

Adéla Šípová

19. 10. 2023 | Aktuality, Kladno a okolí, Senát

V podpoře firem, které zaměstnávají lidi s handikepem, vidím velký smysl! I proto jsem o tomto tématu hovořila na včerejší plenární schůzi v Senátu. Vhodným nastavením pro rozvoj sociálních podniků můžeme lidem s hendikepem pomoci, aby se mohli běžného života účastnit podobně jako lidé bez zdravotního znevýhodnění. Všichni jste už určitě viděli různá bistra, kde pracují lidé s tělesným nebo duševním znevýhodněním. Ti mohou pracovat, protože mají k ruce někoho, kdo jim se zapojením se pomáhá. I v Senátu spolupracujeme s některými sociálními podniky.

Smyslově znevýhodnění pracují třeba i v bankovnictví – tělesné či duševní postižení ještě neznamená, že člověk nemůže být kvalifikovanou a velmi cennou posilou pracovního týmu! Tito lidé, kteří by jinak propadli do systému státní sociální pomoci, mohou mít o důvod víc k radosti ze života. nyní existují, ale právní ukotvení je poměrně nedostatečné. Proto moc vítám, že vzniká zákon o sociálním podnikání, na kterém jsem se určitou dobu také podílela. Podstata těchto záměrů je pomáhat být lidem co možná nejvíce samostatní a snižovat jejich závislost na státní pomoci. Přínos těchto principů je také v rozšíření počtu zaměstnatelných osob, což trh jistě ocení. Dalším společenským přínosem je jednoznačně i to, že se tito lidé zapojí mezi ty, kteří odvádějí daně do státního rozpočtu. Za mě je podpora sociálních podniků jasné win win pro všechny.

V současnosti v české legislativě bohužel neexistuje právní vymezení sociálního podniku, proto pro tyto podniky nyní třeba neplatí žádné zvláštní daňové výhody. Otázka zavedení další formy podpory registrovaných sociálních podniků, např. sleva na dani při zaměstnávání osoby se sociálním znevýhodněním (osoba se specifickými potřebami), je nyní předmětem jednání. Subjekty sociální ekonomiky totiž mívají větší potíže s přístupem k finančním zdrojům než ostatní podniky, neboť obvykle nejsou pro investory atraktivní, i přes svou nepochybnou společenskou prospěšnost. Další možná podpůrná opatření jsou různá – od grantů a dotací až po poradenské služby.