Památník pátera Adolfa Kajpra v Bratronicích

Adéla Šípová v ateliéru sochařky Kláry Žán Valentové

3. 11. 2023 | Kladno a okolí

Ráda sleduji, když se lidé i v menších obcích hlásí ke své historii a připomínají si důležité rodáky a osobnosti spojené se svým bydlištěm. Asi je to tím, že sama v jedné takové žiju. Proto jsem nadšená, že doslova pod rukama sochařky Klára Žán Valentová vzniká zásluhou bratronických patriotů pátera Adolfa Kajpra.

Vznik pomníku inicioval spolek Klíče pro demokracii, který už dříve realizoval například sérii diskusí s osobnostmi veřejného života nebo kandidáty na prezidenta před letošními volbami. S realizací má pomoci i veřejná sbírka.

Páter Adolf Kajpr žil po smrti rodičů s tetou v Bratronicích nedaleko Kladna. Kajpr byl katolický kněz, ale také publicista a vydavatel katolického tisku. Vyjadřoval se nejen k ústředním tématům katolické víry, ale také k soudobým společenským a politickým tématům. Byl redaktorem listu Dorost, který v roce 1939 na titulní straně otiskl fotomontáž, na níž Kristus-Héraklés přemáhá trojhlavého psa Kerbera s hákovým křížem. Kajprův kolega byl zatčen gestapem, a Dorost zastaven. Kajpr pak ilegálně pokračoval vydáváním nového časopisu Nové směry, kde vyzýval k víře, naději a autentickému vlastenectví. Ve své kritice okupantů neustával, a tak si v roce 1941 přišlo gestapo i pro něj. Za své názory prošel několika koncentračními tábory, vězněn byl však i po válce, komunisty (1950–1959). Po devíti letech v komunistických žalářích ve věku 57 let zemřel.