Místní referendum o zákazu hazardu se uskuteční v roce 2025

V roce 2025 podle pravidel fair play

9. 8. 2023 | Kladno a okolí

Lednové hlasování místního referenda o zákazu hazardu bylo po naší úspěšné žalobě Krajským soudem v Praze v únoru označeno za neplatné. Nové hlasování bylo vyhlášeno společně s volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2025. Proti tomuto rozhodnutí podalo město kasační stížnost, nicméně jej potvrdil Nejvyšší správní soud (NSS). Což je už několikátým naším soudním úspěchem.

Ráda bych také připomněla, že díky zkušenostem se zvůlí a korupcí kladenského magistrátu navrhuji několik legislativních změn. Jednou z nich je novela zákona o místním referendu a druhou pak novelizace zákonů o hazardních hrách a daních z hazardu. Proto jsem členům vlády adresovala výzvu ke spravedlivému a efektivnímu nastavení výnosů daně z hazardních her, ke které se připojili také starostové a starostky z mého obvodu.

Jsou to právě starostové, kdo se musí potýkat s negativními dopady kamenných heren.

V mém obvodě je to hlavně město Kladno, které za herny na svém území dostává více než 100 milionů korun ročně.

Obce v okolí Kladna nepodporují. Nesou totiž jeho negativní důsledky, aniž by jim byly státem kompenzovány.

Věřím, že příští hlasování proběhne podle pravidel fair play.