Masarykova vatra – dvaadvacet let obnovené tradice

Adéla Šípová a Petra Pecková

17. 9. 2023 | Aktuality, Kladno a okolí

Tradice zapalování Masarykovy vatry má své kořeny již v březnu 1935, kdy lánský Sbor dobrovolných hasičů přišel s návrhem, že na počest 85. narozenin prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka zazní po celé republice v 19.00 hodin hasičské trubky. Na tento „signál“ pak ve všech obcích, kde fungují hasičské sbory, vzplanou připravené Masarykovy vatry.

V Lánech předcházel zapálení hranice lampiónový průvod od brány ke hřbitovu, kterého se podle místní kroniky v roce 1935 zúčastnilo 600 občanů. Další dva roky se úspěšná akce opakovala. se stala oblíbenou tradicí, které se účastnily stovky obyvatel především z Lán.

V roce 1937 se však Masarykova vatra rozhořela dvakrát a to i v předvečer prezidentova pohřbu. Lánští hasiči chtěli tradici rozšířit a Masarykova vatra tak měla být v budoucnu zapalována v den narození prezidenta Osvoboditele a v den výročí jeho úmrtí. Zapálena však už mohla být pouze jediná vatra 7. března 1938. Druhá světová válka jakékoli pokusy o udržení Masarykovy památky potlačila.

První poválečná Masarykova vatra se konala roku 1947 opět v březnu, kdy ji uspořádaly hasičské sbory Lán a Vašírova. Tato Masarykova vatra ale byla také ve své historii poslední, obnovenou tradici přerušil komunistický převrat a období totality.

Z podnětu ředitele Okresního muzea v Rakovníku (dnes Muzeum T.G.M. Rakovník) Mgr. Františka Povolného a tehdejšího starosty SDH i kronikáře obce Františka Pošty se Sbor dobrovolných hasičů T.G.Masaryka v Lánech dne 14. září 2001 rozhodl obnovit tuto ušlechtilou tradici, která je zároveň skvělým sousedským setkáním.

A tradice pokračuje dodnes!

Za foto děkuji Jakub Joachim.