Legendární sestry Válovy se narodily před 100 lety

Sestry Válovy se psem Goyenka

16. 12. 2022 | Aktuality

slaví velké . Před sto lety se narodily sestry Jitka a Květa Válovy. Jde o významné malířky, o jejichž odkazu se na Kladně zatím neví tolik, kolik by si zasluhovaly. Obě sestry vystudovaly Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v ateliéru Emila Filly. Sestry Válovy ve svých nevelkých ateliérech malovaly rozměrná plátna, aby se později staly respektovanou součástí historie českého výtvarného druhé poloviny 20. století. Než se tak stalo, obě sestry prožívaly dlouhé období nezájmu o jejich tvorbu. Mnoho obrazů tehdy přemalovávaly, neměly peníze na nová plátna, vystavovaly jen zřídka a převážně společně se členy skupiny Trasa.

Dům, který je příležitostně otevřen návštěvníkům, poodhaluje prosté poměry, ve kterých tvořily. Obě mohly být celosvětově známé, pokud by emigrovaly do zahraničí. Ony ale zůstaly a nezaprodaly se ani komunistickému režimu a uznání se dočkaly až po revoluci. Bohužel dům je v soukromých rukou a stále je částečně užíván k bydlení.

Naštěstí odkaz sester Válových stále žije, dokazuje to několik aktuálních vzpomínkových akcí vztahujících se k jejich životu a dílu. Já byla se svými dětmi na vernisáži výstavy Dům sester Válových – Jitka a Květa v mém oblíbeném Uhelném mlýně, který nabízí nevšední prostor pro výstavy současného umění.

S ohledem na vysokou hodnotu díla obou sester a také životní odkaz žen, které celý svůj život žily na Kladně a zobrazovaly mimojiné obyčejné životy a práci kladenských občanů, pracujících v průmyslu nebo také na jatkách, je vhodné, aby město a kraj zajistily pro uchování paměti důstojné místo. Pečovat o památku takto významných lokálních osobností je na místě. Mám radost, že i já v květnu 2023 pořádám výstavu těchto kladenských umělkyň v Senátu. Věřím, že se mi i mimo Kladno podaří vzbudit zájem o jejich tvorbu a také nelehké životní příběhy, které mohou inspirovat i dnes.

Pokud se chcete seznámit s dílem a životem sester, máte hned několik možností:

Adéla Šípová s dětmi