Byl T. G. M. feminista?

Adéla Šípová a Miloš Vystrčil

14. 9. 2023 | Aktuality, Kladno a okolí

Tomáš Garrigue byl na svou dobu opravdu pokrokovým politikem, ale také myslitelem. Nechci dělat výčet všech sfér, ve kterých se aktivně podílel na celospolečenských změnách. Ráda bych připomněla to, že podporoval ženská hnutí a podporoval plnou emancipaci žen. Bohužel ještě dnes nemáme vyhráno.

Moc se nemluví o tom, jak důležitou roli v boji prezidenta Masaryka hrála jeho manželka Charlotte, která měla zásadní vliv na jeho názory – třeba právě na postavení žen ve společnosti. Významnou osobností byla také jeho dcera Alice, poslankyně a první předsedkyně Československého červeného kříže, jejíž život připomíná muzeum Alice Masarykové v Lánech.

A pokud se chcete dozvědět víc, určitě doporučuji podívat se na stránky časopisu Heroine a nebo třeba na příspěvek od Konsentu. Před námi je nyní další argumentace pro schválení Úmluvy Rady Evropy o potírání domácího a násilí na ženách, o kterém píše třeba jsmefer.cz.

Navazujeme na dlouhou tradici bojovnic a bojovníků za rovná práva, a ačkoli změny přicházejí pomalu, má to smysl.