Bubnovačka pro děti ohrožené domácím násilím

Petra Wünschová, Zuzana Klusová a Adéla Šípová

20. 11. 2023 | Senát, Aktuality

V sobotu 18. listopadu jsme si mohli připomenout Evropský den ochrany dětí před sexuálním vykořisťováním a sexuálním zneužíváním, neděle 19. listopadu patřila Světovému dni prevence týrání a zneužívání dětí a dnešní den je Světový den dětí vyhlášený UNICEF, který slouží jako připomínka přijetí Úmluvy o právech dítěte. A právě dnes také Centrum Locika uspořádalo bubnovačku, do které jsem se zapojila. Bubnování má sympolicky připomenout důležitost ochrany dětí před násilím v rodině. Dáváme tak hlas týraným dětem. Ty jsou často pro společnost neviditelné – a sami #bubnovacka2023

Nezavírejme prosím oči před tématem týrání a zneužívání dětí a řekněme společně NE v rodině. V ČR je zasaženo násilím v rodině zhruba 14 % dětí. Každý může mít ve svém okolí nebo celé rodiny, které se s takovou situací potýkají. S násilím se můžeme vypořádat pouze tak, že ho nebudeme bagatelizovat, ignorovat, považovat za něco, co se nás netýká. Účastí v Bubnovačce dáváte jasně najevo, že násilí do výchovy a do života dětí nepatří.

LOCIKA – centrum pro děti ohrožené domácím násilím pomáhá dětem a jejich rodinám žít život bez násilí. Proto jsem také minulý týden pozvala jeho zakladatelku a ředitelku Petru Wünschovou na konferenci o dopadech . Pokud vám její vystoupení uniklo, můžete se k němu vrátit na odkazu v komentáři.

#bubnovacka2023