Bojuji proti dezinformacím!

Dezinformace - Istanbulská úmluva

1. 9. 2023 | Senát

Boj o ratifikaci Istanbulské úmluvy se překlopil do další fáze a tou jsou právě . Jako u každé dezinformační kampaně je jejím cílem vzbudit strach a pochybnosti. Denně mi chodí e-maily vystrašených lidí, kteří se bojí o své a jejich budoucnost. Tento strach pramení z toho, že se dezinformátorům daří šířit to, že nám naprosto běžná mezinárodní úmluva, která má reálně chránit oběti domácího , měla údajně měnit výchovu dětí a nebo nám děti dokonce odebírat. Což je samozřejmě úplný nesmysl!

Jsem advokátka hájící zájmy poškozených. Jsem ale také matka chránící své děti. A právě proto jsem jednoznačně pro ratifikaci Istanbulské úmluvy. Ta nás všechny pomůže chránit, a pokud to bude Česká republika chtít, může i zlepšovat naše životní podmínky. Už jsem mluvila o celé řadě případů, kde úmluva mohla pomoci. Někdy jsou ale lepší tvrdá data.

Zmocněnkyně vlády pro Klára Laurenčíková přišla s velmi znepokojující informací, že pouze za prvních 6 měsíců tohoto roku přišlo 43 lidí o život právě kvůli následkům domácího násilí. To je pro mě naprosto otřesná zpráva! Skutečně 43 lidských životů – matek, otců, seniorů, hendikepovaných, ale i dětí zemřelo, protože jsme je nedokázali ochránit. Nikdy nedokážeme ochránit 100% všechny oběti všech trestných činů, ale musíme se o to snažit.

Často slýchám a čtu argumenty, že žádná smlouva nedokáže prohlédnout zavřené dveře domů a bytů, kde se násilí odehrává. To je sice pravda, ale to je stejné jako tvrdit, že žádný zákon nedokáže zabránit vraždě. A právě proto, že jde o specifický druh skrytého násilí, o kterém často neví ani nejbližší z rodiny, je potřeba prosazovat jakákoliv zlepšení ve prospěch obětí. podporuje zavádění preventivních opatření, aby k domácímu násilí nedocházelo, abychom ho dokázali snáze poznat a ohlásit. Také má pomoci v tom, abychom měli kam odejít, pokud je potřeba, abychom se nebáli bagatelizace násilí a mnoho dalšího. Aby oběti věděly, že společnosti na jejich bezpečí skutečně záleží a že to nejsou jen plané řeči některých falešných ů.

Zpátky k dezinformacím. Jsem si vědoma, že je velmi těžké odolávat dezinformačním e-mailům i webům, pokud lidé nemají dostatek relevantních informací. Proto je potřeba o těchto tématech mluvit i s nejnáchylnějšími skupinami, mezi něž patří i senioři. Zkuste se zeptat svých rodičů či prarodičů, jestli se jim v e-mailové stránce neobjevuje pošta, která by v nich budila obavy z budoucnosti.

Dlouhodobě stojím za ratifikací Úmluvy Rady Evropy o potírání domácího násilí a násilí na ženách. Stále méně rozumím celému šílenství, které se kolem její ratifikace děje. I proto stále vyzývám, aby si každý, kdo se chce vyjádřit, úmluvu přečetl. To je možné například zde: https://rm.coe.int/1680462471. Pokud při čtení narazíte na nějakou část, které nebudete rozumět, napište mi.